Průběh realizace návrhu zahrady

diskuze s klientem o hrubé představě zahrady na jeho pozemku

předložení hrubého návrhu zahrady s 3D vizualizací a následná diskuze o úpravách

předání kompletního návrhu (samotný návrh zahrady, osazovací plán, doporučení firem k realizaci zahrady

Realizace